Mijn missie is om mensen te ondersteunen in het volledig kunnen leven en werken; in contact met hun gevoelens, behoeften, passies en talenten én in contact met anderen en hun omgeving.
Wanneer mensen dichter bij zichzelf kunnen en durven komen gaat de energie stromen en ontstaat er meer levenslust.

Kernwoorden in mijn aanpak zijn: Leven en werken vanuit kracht en verbinding.
Mensen die lekker in hun vel zitten benutten de kracht in zichzelf. Ze staan goed in verbinding met zichzelf en hun behoeften en hebben goede relaties met anderen. Veel problemen en klachten die mensen ervaren ontstaan door onvoldoende verbinding met zichzelf en/of met anderen.

Meer leven en werken in verbinding met jezelf en anderen…

¥        Geeft meer energie en kost minder energie
¥        Zorgt voor meer balans in je leven
¥        Maakt je authentieker (‘echter’)
¥        Verbetert je relaties
¥        Vermindert eenzaamheid
¥        Vermindert ziekteverzuim

Veel mensen leven vanuit hun hoofd. Al van jongs af aan worden kinderen op school gestimuleerd om veel na te denken en kennis te vergaren. De nadruk ligt op de cognitieve vaardigheden en het meten van het IQ. Het hoofd staat prominent op 1. Kinderen krijgen zelden les in het leren waarnemen van hun lichaam en hiernaar te luisteren. Luisteren naar je lichaam is echter essentieel om te weten wie je bent, om jezelf en je eigen behoeften te leren kennen en te weten wat wel en niet bij je past.

Met het volwassen worden merken we dat we met alleen denken en rationele keuzes er niet komen. Door te veel na te denken ga je uit verbinding. Ten eerste uit verbinding met jezelf en je lijf en leden. Hierdoor kun je moeite hebben met goed waarnemen wat je voelt en wat je echt wilt. Een gevolg kan zijn dat je signalen van je lichaam minder snel oppikt. Je kunt makkelijk over je grens heen gaan, je zelf uitputten en ziek worden. Je raakt sneller uit balans. Een ander gevolg kan zijn dat je steeds niet weet wat je wilt, omdat je geen contact kan of durft te maken met dat wat jou wezenlijk raakt.

Door veel te denken ga je ook sneller uit verbinding met anderen. Je maakt niet volledig contact met de ander. De ander haakt wellicht af. Eenzaamheid is een groot probleem van deze tijd en komt voor bij elke leeftijdscategorie.

Een van de basale behoeften van mensen is gezien en gehoord worden. Mensen willen ten diepste begrepen worden, door zichzelf en anderen. Wanneer anderen hen begrijpen hebben ze het gevoel erbij te horen en geaccepteerd te worden. Daarvoor is verbondenheid tussen mensen wezenlijk van belang; jezelf kunnen verbinden met anderen, die zich ook kunnen verbinden. In alle vrijheid.